O szkole

Gimnazjum w Strzebielinie powstało na mocy uchwały Nr VII/40/99 Rady Gminy Łęczycach z dnia 13 marca 1999 r.

Od 1 września 1999 roku do 31 sierpnia 2001 roku Gimnazjum wchodziło w skład Zespołu Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie. W okresie tym dyrektorem była Pani mgr Jadwiga Kreft.

17 maja 2001 roku Gimnazjum otrzymało imię bł. ks. kmdr. ppor. Władysława MIEGONIA. Uroczystości odbyły się w asyście Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej oraz Kompanii Honorowej 11 Pułku Łączności z Wejherowa. Uroczystości rozpoczęły się mszą polową w intencji Gimnazjum, którą odprawił metropolita gdański ks. abp Tadeusz Gocłowski. O godzinie 12.15 Dyrektor Gimnazjum odebrała z rąk Wójta Gminy Łęczyce akt nadania szkole imienia bł. ks. kmdr. ppor. Władysława MIEGONIA. Następnie odbyła się ceremonia poświęcenia i wręczenia Gimnazjum sztandaru. Z okazji tej ks. Filip Krauze napisał hymn dla Gimnazjum.

Od 1 września 2001 roku Gimnazjum jest samodzielną placówką oświatową, której dyrektorem została Pani inż.Krystyna Odorska.

Od 1 września 2006 roku dyrektorem Gimnazjum został Pan mgr Marek Adrjanowski.

1 września 2014 roku szkoła została przeniesiona do nowego budynku.

Na wiosnę 2015 r. Rada Gminy Łęczyce podjęła Uchwałę o połączeniu istniejącego w Strzebielinie Osiedlu Zespołu Kształcenia i Wychowania z Gimnazjum i utworzeniu jednej placówki pod nazwą: Zespół Szkół i Przedszkola.

W sierpniu br. konkurs na dyrektora wygrała Pani Teresa Hinc, która od pierszego września objęła stanowisko Dyrektora nowo powstałego Zespołu Szkół i Przedszkola.

Wicedyrektorami zostali mgr Adam Młyński oraz mgr Marek Adrjanowski.

Obecna placówka liczy 519 uczniów wliczjąc w to dzieci przedszkolne.