Rozpoczęcie roku 2014/2015

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2014-2015 w nowopowstałym budynku

Gimnazjum i Biblioteki w Strzebielinie.

                 W dniu 1 września 2014 w Strzebielinie odbyła się Gminna Inauguracja Roku Szkolnego połączona z otwarciem nowego budynku Gimnazjum im.bł.ks.kmdr.ppor.Władysława Miegonia i Biblioteki Gminno-Szkolnej. Uroczystości rozpoczęła msza święta, w której uczestniczyli Wójt i przedstawiciele Gminy Łęczyce, Marynarki Wojennej RP, Pomorskiego Okręgu Związku Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Dyrektorzy i pracownicy Gimnazjum i Szkoły Podstawowej        w Strzebielinie, poczty sztandarowe szkół gminy Łęczyce oraz uczniowie z rodzicami i wielu przyjaciół naszej społeczność. Podczas mszy świętej, prowadzonej przez proboszcza Jarosława Urbańskiego ,został poświęcony krzyż dla nowego Gimnazjum oraz przybory szkolne .

Po uroczystym przemarszu na dziedzińcu wzniesiono sztandary szkół i podniesiono flagę państwową przy wspólnym odśpiewaniu Hymnu Narodowego. Prowadzącą uroczystość była pedagog Gimnazjum pani Helena Górecka- Tenderenda ,która zgłosiła społeczność uczniowską Gimnazjum oraz Zespołu Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie Osiedlu do gminnej inauguracji roku szkolnego 2014-2015.Wójt gminy Łęczyce Piotr Wittbrodt powitał zaproszonych gości na inauguracji roku szkolnego 2014-2015,przedstawił etapy prac ,nowoczesne technologie zastosowane przy budowie, koszty nowych obiektów. Kolejno nastąpiły przemówienia Dyrektorów Szkół i zaproszonych gości. Po czym Wójt Gminy Łęczyce wręczył podziękowania i nagrody osobom zaangażowanym w budowę nowego Gimnazjum .

Po ślubowaniu i pasowaniu na ucznia Szkoły Podstawowej ,prowadząca zaprosiła gości na część artystyczną w wykonaniu uczniów Gimnazjum ,którą przygotowały Gabriela Malek i Aleksandra Kotłowska. Gimnazjaliści przypomnieli zebranym historię września 1939 roku, przedstawili sylwetkę Patrona Władysława Miegonia ,a także przywitali w swym gronie klasy pierwsze. Uczniowie Gimnazjum podziękowali tym występem wszystkim ,którzy przyczynili się do wybudowania nowej szkoły .Pan Wójt symbolicznym dzwonkiem rozpoczął nowy roku szkolny 2014-2015.Nadszedł długo oczekiwany moment otwarcia nowopowstałego budynku Gimnazjum w Strzebielinie. Ksiądz Proboszcz dokonał uroczystego poświęcenia gmachu szkoły, następnie rozpoczęto przecinanie wstęgi, którego dokonały osoby zaangażowane w budowę. Ostatecznie uroczyste cięcie zostało zrobione przez Wójta Gminy Łęczyce Piotra Wittbrodta i Dyrektora Gimnazjum w Strzebielinie Marka Adrjanowskiego. Uczniowie obu szkól udali się do sal lekcyjnych. A zaproszeni goście zwiedzali nowe Gimnazjum im.bł.ks.kmdr.ppor.Władysława Miegonia i Bibliotekę Gminno-Szkolną. Zostały wyłożone Księgi Pamiątkowe, do których dokonano okolicznościowych wpisów. Na koniec zaproszeni goście, dyrekcja i kadra szkół zgromadzili się przed głównym wejściem budynku Gimnazjum do wspólnego zdjęcia pamiątkowego, by uwiecznić te wspaniałą chwilę.