29.11.2017r.Przedstawienie profilaktyczne.

 W kategorii klas VII , II, III G do konkursu na przedstawienie profilaktyczne stanęły cztery grupy.
Dobrze przygotowane scenariusze, rekwizyty, świetna gra aktorska, pokazały raz jeszcze jak zdolną mamy młodzież. Oby wybory przez nią dokonywane zawsze sprzyjały zdrowiu.
Decyzją nauczycieli wszystkie zespoły zostały nagrodzone,
  a za tą możliwość z tego miejsca dziękujemy GKRPAiP