09.05.2018 r. XVI Konkurs wiedzy o Marynarce Wojennej

 XVI  Konkurs Wiedzy o Marynarce Wojennej RP

  Dnia 9 maja 2018 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Strzebielinie odbył się kolejny ,bo już XVI, Konkurs Wiedzy o Marynarce Wojennej RP dla uczniów gimnazjum .W rywalizacji wzięły udział drużyny z Gimnazjum w Bożympolu Wielkim i Gimnazjum w Strzebielinie Osiedlu.

 Niestety inne gimnazja w związku z reformą oświaty związaną z wygaszaniem szkół gimnazjalnych zrezygnowały w udziale w konkursie. My jednak ,póki istniejemy , zamierzamy kultywować tradycje gimnazjum ,w czym wsparło nas Gimnazjum z Bożegopola i serdecznie im za to dziękujemy .

  Gimnazja reprezentowane były przez trzyosobowe zespoły. Uczestnicy odpowiadali na pięć pytań , z puli 80 , dotyczących historii Marynarki Wojennej RP , pytanie związane z symbolami i tradycjami Marynarki Wojennej , rozpoznawali stopnie wojskowe oraz umundurowanie. Do zadań drużyn należało także ułożenie krzyżówki z hasłem ,, flota '' i rozpoznanie przedmiotu z wyjaśnieniem zastosowania go .

 Ocenie komisji podlegała również praca plastyczna i piosenka , które uczestnicy przygotowali przed konkursem .W drugiej turze konkursu zawodnicy musieli wykazać się umiejętnością udzielania pierwszej pomocy .

 Drużyny rywalizowały ze sobą w przyjaznej atmosferze . Nad całością czuwało jury , w którego skład weszli Przyjaciele Szkoły – przedstawiciele Marynarki Wojennej i Muzeum w Gdyni:

  Akademia Marynarki Wojennej RP w Gdyni- komandor podporucznik Krzysztof Nowakowski

  3.Flotylla Okrętów w Gdyni- komandor podporucznik  Artur Zahajkiewicz

  Batalion Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie- młodszy chorąży Rafał Biliński

  Muzeum Marynarki Wojennej  w Gdyni Andrzej Jankowicz .

 Tegorocznym zwycięzcą Konkursu Wiedzy o Marynarce Wojennej RP zostało Gimnazjum  z Bożegopola Wielkiego , któremu serdecznie gratulujemy.